További imák - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

További imák

Archívum > 2020 > Egyebek



Ferenc pápa Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát,
Olaszországot és az egész világot.
Az alábbi felajánló imát mondta el:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva
a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak  vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,
hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az  Atya akaratát,
és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,
aki magára  vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,
hogy a kereszt által elvezessen  bennünket a feltámadás örömére.
Ámen.





Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője,
könyörgésünket meg ne  vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
ó, dicsőséges és áldott Szűz!









Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel.
Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében.
Az alábbi fohászt pedig azoknak ajánlja, akik imádkoznának a járvány elmúlásáért.

Péntekenként az esti szentmise után a templomban közösen is elimádkozzuk az Isteni Irgalmasság  rózsafüzérével együtt:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!


Hálát  adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét.
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos  törvényszerűségeiért.
Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és  képesek vagyunk arra,
hogy világunkról és önmagunkról új és új  felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk  megmaradásunkért és azért,
hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb  legyen.
De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg  minket,
és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által  utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket,
amelyek ellen a magunk  erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk,
átéljük, hogy végül  is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a  mostani járvány ellenszerét!
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást,  hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének,
segítsék a betegség megelőzését, leküzdését  és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz.

Adj irgalmat és örök  nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást,
az  orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor  helytállásukhoz.

Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat  és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk
minden lelki és testi  segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó  hozzátartozóknak.
Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is  hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz